Woningcorporatie Alkmaar

Van Alckmaer voor wonen is een maatschappelijk betrokken en klantgerichte organisatie.

Missie

Van Alckmaer biedt mensen met een laag inkomen betaalbare huurwoningen in Alkmaar.

De oudste woningcorporatie van Alkmaar ziet het als haar plicht ervoor te zorgen dat panden met een historische waarde behouden blijven.Zij levert een actieve bijdrage aan de verwerving en instandhouding van gebouwen met een historische waarde voor de stad Alkmaar.

Monumenten

Verwerving en behoud van gebouwen met een (kunst)historische of stedelijke waarde, beschouwt Van Alckmaer als één van haar kernactiviteiten. Van Alckmaer heeft zo’n veertig rijks- en gemeentelijke monumenten (240 woningen) in haar bezit.

Wonen in een monument

Van Alckmaer verhuurt deze monumentale panden. Van de huurders verwachten wij interesse in het wonen in een historisch pand. Bij de toewijzing van nieuwe huurders vragen we dan ook om een motivatie voor het wonen in een monument. Immers, voor monumenten is het van belang dat deze worden bewoond door mensen die gevoel hebben voor de historische waarde van het pand. 

Tillie is in november 2011 toegetreden tot de Raad van commissarissen. Sinds mei 2013 is ze voorzitter van deze Raad.

Keetgracht 1
1811 AM Alkmaar
Postbus 191
1800 AD Alkmaar

T (072) 5410340
F (072) 5400795
E info@vanalckmaer.nl

www.vanalckmaer.nl