Woningcorporatie Van Alckmaer

Camphuysenkade 36
1813 CE Alkmaar
Postbus 191
1800 AD Alkmaar

T (072) 5410340
E info@vanalckmaer.nl
www.vanalckmaer.nl

Van Alckmaer voor wonen is een maatschappelijk betrokken en klantgerichte organisatie

Missie

Van Alckmaer biedt mensen met een laag inkomen betaalbare huurwoningen in Alkmaar.

De oudste woningcorporatie van Alkmaar ziet het als haar plicht ervoor te zorgen dat panden met een historische waarde behouden blijven.Zij levert een actieve bijdrage aan de verwerving en instandhouding van gebouwen met een historische waarde voor de stad Alkmaar.

Monumenten

Verwerving en behoud van gebouwen met een (kunst)historische of stedelijke waarde, beschouwt Van Alckmaer als één van haar kernactiviteiten. Van Alckmaer heeft zo’n veertig rijks- en gemeentelijke monumenten (240 woningen) in haar bezit.

Wonen in een monument

Van Alckmaer verhuurt deze monumentale panden. Van de huurders verwachten wij interesse in het wonen in een historisch pand. Bij de toewijzing van nieuwe huurders vragen we dan ook om een motivatie voor het wonen in een monument. Immers, voor monumenten is het van belang dat deze worden bewoond door mensen die gevoel hebben voor de historische waarde van het pand. 

Tillie is in november 2011 toegetreden tot de Raad van commissarissen. Van mei 2013 tot eind 2020 is was voorzitter van deze Raad.