Taqa Cultuufonds

Tillie maakt deel uit van de Adviesraad van het Taqa Cultuurfonds.

Cultuur inspireert en raakt ons. Cultuur maakt het leven aangenamer en geeft energie. We willen het in onze nabijheid, het liefst om de hoek. Want een gemeenschap zonder cultuur is een gemeenschap zonder ziel.

Daarom sponsort TAQA al jaren cultuur in de regio. En nu is er de stichting TAQA Cultuurfonds. Dat fonds sponsort culturele initiatieven in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. Dat kan amateurkunst zijn, maar ook het werk van (semi-)professionals. Cultuur voor en door de lokale gemeenschap. Cultuur, toegankelijk voor een breed publiek, en met een herkenbare relatie met de regio.
Een onafhankelijke adviescommissie bekijkt wie er voor een bijdrage in aanmerking komt.

Organisatie

Het TAQA Cultuurfonds is een stichting die wordt gefinancierd door TAQA en partners. De stichting heeft een bestuur en een adviesraad, waarin vertegenwoordigers zitten uit de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer.

De adviesraad adviseert het bestuur welke aanvragen worden gehonoreerd met een sponsorbijdrage. Daarnaast adviseert de raad gevraagd en ongevraagd over het beleid van de stichting en de voorwaarden voor financiële ondersteuning door het TAQA Cultuurfonds.