Stichting Stedelijk Museum Alkmaar
Canadaplein 1
1811 KE Alkmaar
072 – 5489789
info@museumalkmaar.nl

Persbericht oktober 2022

Nieuwe voorzitter en vice-voorzitter Raad van Toezicht Stedelijk Museum Alkmaar 

Tillie van der Poel wordt per 1 november 2022 de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Stedelijk Museum Alkmaar. Paul Verbruggen is per 15 september benoemd als nieuwe vice-voorzitter. Zij zijn de opvolgers van Gerrit Valk en Christel Portegies die dit jaar als voorzitter respectievelijk vice-voorzitter afscheid nemen van de Raad van het museum.  

Met Tillie van der Poel haalt Stedelijk Museum Alkmaar een door de wol geverfde toezichthouder in huis. Zij was eerder voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Rabobank (Alkmaar/Noordkennemerland), Horizon College en woningcorporatie Van Alckmaer. Kunst en cultuur loopt als rode draad door haar cv, met o.a. het voorzitterschap van het Roland Holstfonds, vice-voorzitterschap van het Prins Bernhard Cultuurfonds en haar huidige lidmaatschap van zowel de Raad van Toezicht van de Kunstcommissie van de Rabogroep als van Museum Kranenburgh in Bergen. 

Paul Verbruggen heeft eveneens brede bestuurlijke ervaring. In het vorige College van B&W van Alkmaar was hij wethouder voor o.a. wonen, participatie, diversiteit en welzijn, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Overstad en de Kanaalzone. Op dit ogenblik leidt hij enkele bestuurlijke samenwerkingsprojecten in de regio Noord-Holland Noord. Verbruggen is lid van de Raad van Toezicht van Kopgroep Bibliotheken en voorzitter van Coöperatie Lichtpunt. 

Directeur Patrick van Mil is blij met de benoemingen: “Met de komst van Tillie van der Poel en Paul Verbruggen is het cultureel ondernemerschap en de verbinding met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties goed geborgd. De nieuwe Raad van Toezichtleden zorgen voor een stevige bestuurlijke verankering in de stad en de regio. Ik kijk er naar uit om samen met hen en de andere Raad van Toezichtleden vorm te geven aan de ambities en toekomstplannen van het museum, met een vernieuwd cultuurgebouw en nog meer toegevoegde waarde voor de stad Alkmaar en zijn inwoners”.  

 

 

De Raad van Toezicht van Stedelijk Museum Alkmaar bestaat verder uit: 

Jasme Leenaars, directeur Acuut & Forensisch bij GGZ Noord-Holland-Noord
Cristina Anca Fodor, hoofd communicatie Fonds Podiumkunsten
Bart Rutten, artistiek directeur Centraal Museum Utrecht.   

.