Rabo - kunstcommissie

Monahan1

Rabo Kunstcollectie

Sinds 2017 maakt Tillie deel uit van de RABO-kunstcommissie. De Rabobank Nederland verzamelt kunst en stelt deze tentoon in haar kantoren en in musea.

Dit zegt de bank er zelf over:

Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven. Het is de barometer van de maatschappij. Dat past bij een bank die midden in de samenleving staat. Daarom bieden wij eigentijdse kunstenaars een podium in de Rabo Kunstcollectie.

Onze collectie vormt een goede afspiegeling van de hedendaagse kunst vanaf 1950. De focus ligt daarbij op werken die een omslag in het oeuvre van de kunstenaar laten zien. Zo dragen we een steentje bij aan de zorg voor het cultureel erfgoed van morgen.

Tentoonstelling Museum Kranenburgh

Op 8 oktober 2017 opende Tillie namens de kunstcommissie de tentoonstelling MENSBEELD van Matthew Monahan:

Vreemde nieuwe mens
Als een beeldenstormer stelt de kunstenaar uit iconische scherven een vreemde, nieuwe mens samen die in geen enkel hokje past. In zijn werk Untitled (1998) laat hij een boeddha-achtige gedaante opdoemen, bedekt met tribale tatoeages. In Rust Never Sleeps (2011) zien we de schim van een klassieke krijger, of kunnen we er een vrouw in ontdekken?
Het werk van Matthew Monahan bevraagt ons met humor en brutaliteit over ons aan tijd en cultuur onderhevige mensbeeld. Monahan studeerde aan de Rietveld Academie en Ateliers Amsterdam, en woont en werk in Los Angeles.

De raboschoen, die "een stapje meer" symboliseert

DARE-EVENT RABO in Den Helder, Oktober 2019

 Tillie in de rol van dagvoorzitter

In gesprek met Wiebe Draijer

Samenvoeging Noord-Kennemerland en Alkmaar e.o.

In september 2018 is de handtekening gezet onder de voorgenomen  samenvoeging van de banken Noord-Kennemerland en Almaar e.o..

Per 1 januari 2019 werd Tillie voorzitter van de nieuwe raad van commissarissen van de samen gevoegde bank RABO ALKMAAR E.O.

Op 27 september 2021 namen Tillie en de RABO afscheid van elkaar.

 

Afscheid van de Rabobank

Bij het afscheid van de RABOBANK werd Tillie verrast met de hoogste onderscheiding die de RABOGROEP kent: de onderscheiding in goud met diamant.

Via een video-verbinding zagen we  Wiebe Draijier en Kirsten Konst, respektivelijk voorzitter en lid van de groepsdirectie van RABO, die beiden een hartelijke toespraak hielden om Tillie te bedanken voor al het werk dat ze voor RABO gedaan heeft.

De directievoorzitter van de Rabobank Alkmaar e.o. Ralf van Soomeren overhandigde een schitterend cadeau: een verkleinde replica van het immense het houten vrijheidsbeeld van Fernando Sánchez Castillo; het Statue of Liberty of de ‘lady liberty'(2019)

“In zijn onderzoek stuitte Fernando op een relatief onbekend historisch gerucht. De Franse kunstenaar en maker van het Vrijheidsbeeld, Frédéric Auguste Bartholdi, zou in eerste instantie een conceptversie gemaakt hebben van een Lady Liberty met een Afro-Amerikaanse identiteit. Het idee dat dit gerucht weleens waar zou kunnen zijn, inspireerde Fernando tot het ontwikkelen van zijn eigen versie van het beeld. Met zijn werk probeert Fernando een dialoog te starten over de rol van publieke iconen in onze hedendaagse samenleving.” citaat uit Kunstaanbieiding 2020 van Kunstzaken.