Samenvoeging Noord-Kennemerland en Alkmaar e.o.

In september 2018 is de handtekening gezet onder de voorgenomen  samenvoeging van de banken Noord-Kennemerland en Almaar e.o..

Per 1 januari 2019 is Tillie voorzitter van de nieuwe raad van commissarissen van de nieuwe bank RABO ALKMAAR E.O.

Rabo - kunstcommissie

Monahan1

Rabo Kunstcollectie

Sinds 2017 maakt Tillie deel uit van de RABO-kunstcommissie. De Rabobank Nederland verzamelt kunst en stelt deze tentoon in haar kantoren en in musea.

Dit zegt de bank er zelf over:

Kunst biedt een blik op de wereld en de tijd waarin we leven. Het is de barometer van de maatschappij. Dat past bij een bank die midden in de samenleving staat. Daarom bieden wij eigentijdse kunstenaars een podium in de Rabo Kunstcollectie.

Onze collectie vormt een goede afspiegeling van de hedendaagse kunst vanaf 1950. De focus ligt daarbij op werken die een omslag in het oeuvre van de kunstenaar laten zien. Zo dragen we een steentje bij aan de zorg voor het cultureel erfgoed van morgen.

Tentoonstelling Museum Kranenburgh

Op 8 oktober 2017 opende Tillie namens de kunstcommissie de tentoonstelling MENSBEELD van Matthew Monahan:

Vreemde nieuwe mens
Als een beeldenstormer stelt de kunstenaar uit iconische scherven een vreemde, nieuwe mens samen die in geen enkel hokje past. In zijn werk Untitled (1998) laat hij een boeddha-achtige gedaante opdoemen, bedekt met tribale tatoeages. In Rust Never Sleeps (2011) zien we de schim van een klassieke krijger, of kunnen we er een vrouw in ontdekken?
Het werk van Matthew Monahan bevraagt ons met humor en brutaliteit over ons aan tijd en cultuur onderhevige mensbeeld. Monahan studeerde aan de Rietveld Academie en Ateliers Amsterdam, en woont en werk in Los Angeles.

De raboschoen, die "een stapje meer" symboliseert

DARE-EVENT RABO in Den Helder, Oktober 2019

 Tillie in de rol van dagvoorzitter

In gesprek met Wiebe Draijer