Tillie van der Poel

toezichthouder

Huidige functies

Lid Kunstcommissie Rabogroep                 2018 – heden
Voorzitter bestuur De wereld van Jansje  2009 – heden
Lid Adviesraad Taqa Cultuurfonds            2011 – heden
Voorzitter de Noordhollandse Golfclub   2013 – heden
Voorzitter Mille Stelle                                  2019 – heden

Vroegere functies

Algemeen directeur blooming groep (voorheen Volkshogeschool Bergen)
Vice-voorzitter Prins Bernhard Cultuur Fonds
Commissaris Rabobank Noord Kennemerland
Voorzitter Raad van Toezicht Horizon College
Lid Rotary
Voorzitter VETRON (nu NRTO)
Voorzitter Stichting Internationaal HRD congres
Bestuurslid Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
Evaluatie commissie RTVNH
Stafdocent Hogeschool van Amsterdam
Voorzitter Adriaan Roland Holst Fonds
Directeur Guldenberg-Brabant
Directeur Volkshogeschool Noord-Brabant
Voorzitter Raad van commissarissen Rabobank NKL
Voorzitter Raad van commissarissen Rabobank Alkmaar e.o.
Lid Algemene Ledenraad Rabo-groep
Voorzitter RvC Van Alckmaer

Onderscheidingen

2012 Burgemeester Hetty Hafkamp riddert Tillie. Ze heeft de onderscheiding ontvangen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

pbc

Commissaris van de koningin Johan Remkes speldt de zilveren anjer op bij Tillie voor haar werk bij het Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

2021 Bij het afscheid van de RABOBANK ontvangt Tillie de  onderscheiding in goud met briljant van de RABOGROEP