Tillie van der Poel

toezichthouder

Huidige functies

Lid Kunstcommissie Rabogroep
Voorzitter bestuur De wereld van Jansje
Lid Adviesraad Taqa Cultuurfonds
Voorzitter de Noordhollandse Golfclub
Voorzitter Mille Stelle

Vroegere functies

Algemeen directeur blooming groep (voorheen Volkshogeschool Bergen)
Vice-voorzitter Prins Bernhard Cultuur Fonds
Commissaris Rabobank Noord Kennemerland
Voorzitter Raad van Toezicht Horizon College
Lid Rotary
Voorzitter VETRON (nu NRTO)
Voorzitter Stichting Internationaal HRD congres
Bestuurslid Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
Evaluatie commissie RTVNH
Stafdocent Hogeschool van Amsterdam
Voorzitter Adriaan Roland Holst Fonds
Directeur Guldenberg-Brabant
Directeur Volkshogeschool Noord-Brabant
Voorzitter Raad van commissarissen Rabobank NKL
Voorzitter Raad van commissarissen Rabobank Alkmaar e.o.
Lid Algemene Ledenraad Rabo-groep
Voorzitter RvC Van Alckmaer

2018 – heden
2009 – heden
2011 – heden
2013 – heden
2019 – heden

1988 – 2012
1999 – 2010
2008 – 2011
1998 – 2008
1996 – 2014
2006 – 2010
2010 – 2013
2000 – 2009
2006 – 2008
1982 – 1990
2000 – 2008
1984 – 1988
1980 – 1984
2011 – 2019
2019 – 2021
2016 – 2021
2013 – 2020

Onderscheidingen

pbc

2012 Burgemeester Hetty Hafkamp riddert Tillie. Ze heeft de onderscheiding ontvangen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Commissaris van de koningin Johan Remkes speldt de zilveren anjer op bij Tillie voor haar werk bij het Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.

2021 Bij het afscheid van de RABOBANK ontvangt Tillie de  onderscheiding in goud met briljant van de RABOGROEP