Tillie van der Poel

toezichthouder

Huidige functies

Voorzitter Raad van Commissarissen Rabo Alkmaar e.o.
Lid Algemene Ledenraad Rabo-groep
Lid Kunstcommissie Rabogroep
Voorzitter RvC Van Alckmaer
Voorzitter bestuur De wereld van Jansje
Lid Adviesraad Taqa Cultuurfonds
Beschermvrouwe Rabobanknetwerk van vrouwelijke ondermemers
Voorzitter de Noordhollandse Golfclub
Voorzitter Mille Stelle

Vroegere functies

Algemeen directeur blooming groep (voorheen Volkshogeschool Bergen)
Vice-voorzitter Prins Bernhard Cultuur Fonds
Commissaris Rabobank Noord Kennemerland
Voorzitter Raad van Toezicht Horizon College
Lid Rotary
Voorzitter VETRON (nu NTRO)
Voorzitter Stichting Internationaal HRD congres
Bestuurslid Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen
Evaluatie commissie RTVNH
Stafdocent Hogeschool van Amsterdam
Voorzitter Adriaan Roland Holst Fonds
Directeur Guldenberg-Brabant
Directeur Volkshogeschool Noord-Brabant
Centrale Kringvergadering Rabo Nederland
Voorzitter Raad van commissarissen Rabobank NKL
Lid Kringbestuur Rabo Noord Holland

2019 – heden
2016 – heden
2018 – heden
2013 – heden
2009 – heden
2011 – heden
2009 – heden
2013 – heden
2019 – heden

1988 – 2012
1999 – 2010
2008 – 2013
1998 – 2008
1996 – 2012
2006 – 2010
2010 – 2013
2000 – 2009
2006 – 2008
1982 – 1990
2000 – 2008
1984 – 1988
1980 – 1984
2010 – 2016

Onderscheidingen

2012 Burgemeester Hetty Hafkamp riddert Tillie. Ze heeft de onderscheiding ontvangen van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

pbc

Commissaris van de koningin Johan Remkes speldt de zilveren anjer op bij Tillie voor haar werk bij het Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland.